Comitet de organizare

Prof. dr. Monica Tarcea

Prof. dr. Daniela Muntean

Conf. dr. Florin Buicu

Şef lucr. dr. Florina Ruța

Şef lucr. dr. Șipoș Remus

Şef lucr. dr. Gliga Florina

Şef lucr. dr. Pitea Ana-Maria

Șef lucr. dr. Mirela Gliga

Asist. univ. dr. Victoria Rus

Asist. univ. dr. Nyulas Tiberiu

Asist. univ. dr. Geanina Moldovan 

Asist. univ. drd. Roxana Hadmaș

Dr. Nicolae Dan

Cristina Nașca

Lucian Morariu


 Comitet științific

Prof. dr. Leonard Azamfirei

Prof. dr. Oana Mărginean

Prof. dr. Daniela Muntean

Prof. dr. Ovidiu Cotoi

Prof. dr. Camil Vari

Prof. dr. Monica Tarcea

Prof. dr. Silviu Horia Morariu

Conf. dr. Adrian Man

Conf. dr. Valentin  Nădășan

Conf. Maria Nițescu (UMF București)

Conf. dr. Simona Cernea

Şef lucr. dr. Florina Ruța


Comitet de organizare studențesc

Adela Romonți – masterand

Elena Mardale – masterand

Dragoș Petrișor – student

Silvia Galbură – masterand

Bogdan Bordianu – masterand

Alice Cordoș – masterand

Andrada Timar – masterand

Ana Maria Voina – studentă

Victoria Ursu – studentă