Asociația Română de Nutriție și Dietetică (ARoND) în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, vă aduce în atenție manifestarea științifică din domeniul „Nutriție și Dietetică” care va avea loc în intervalul 1-4 noiembrie 2017.

        Această manifestare va include două Conferințe, prima fiind A 5-a Conferință a Dieteticienilor cu participare internațională “Obezitatea la copil – actualități, implicații și perspective de preventie și tratament”, în zilele de 1-2  noiembrie, urmată de a doua  având drept obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor de nutriție oferite sportivilor, Conferința Internațională  “Cercetări transdisciplinare în kinetoterapie, activități fizice și nutriție sportivă” (cu specific pe domeniile Nutritie, Balneofiziokinetoterapie și Educație Fizică și Sport, detalii suplimentare pe www.cnns.nutritiedietetica.ro), în zilele de 3-4  noiembrie 2017.

          Aducerea celor două manifestări științifice sub umbrela unui singur eveniment, urmărește practic dezvoltarea unui sistem integrat, de abordare multidisciplinară atât a problememelor de sănătate cât și a celor legate de activitatea sportivă.

          Nutriționistul și kinetoterapeutul, dețin roluri distincte, dar inseparabile în obținerea și menținerea atât ai parametrilor stării de sănătate cât și ai parametrilor de performanță sportivă. Ca urmare, activitatea profesională a tuturor celor implicați în asemenea manifestări științifice va dobândi valențe crescute de eficiență și profesionalism. Aceasta va putea fi observabilă în îmbunătățirea managementului sanitar și al activităților sportive de nivel competițional înalt.

          In acest an, Conferința Dieteticienilor va fi creditată de Colegiul Medicilor și OAMMR.

          Mai multe detalii despre vor fi prezentate în curand pe site-ul ARoND (www.nutritiedietetica.ro și www.cnns.nutritiedietetica.ro). 

Informații detaliate: https://www.nutritiedietetica.ro/conferinta-arond-2017