DIETETICIENI PENTRU ROMÂNIA!

               Un nou pas în activitatea ARoND privind reglementarea profesiei de dietetician în România a fost participarea la întâlnirea reprezentanților dieteticienilor licențiați din întreaga țară alături de invitați speciali din țară și din afara țării – Președinta Federației Europene a Asociațiilor de Dietetică (EFAD) Anne E. de Looy, Preşedinta Asociației de Nutriție și Sănătate Conf.dr. Lorena Filip, Preşedintele Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli metabolice Conf.dr. Ioan Vereșiu, Președinta Asociației pentru studiul Obezității Conf.dr. Gabriela Roman, Coordonatoarea Programului Nutriție și Dietetică Cluj Napoca Prof.dr. Doina Miere, reprezentanta Programului de Nutriție și Dietetică UMF Iași d-na Șef lucr.dr. Lidia Graur Chire, Șef lucr.dr. Laura Mihalache, reprezentantele Programului de Nutriție și Dietetică Timișoara Șef lucr.dr. Alexandra Sima și Șef lucr.dr. Salomeia Putnoky, Coordonatoarea programului de Nutriție și Dietetică Tîrgu-Mureș Conf.dr. Monica Tarcea – Decan al Facultății de Medicină UMF Tîrgu-Mureș, alături de cadre didactice din domeniu, dieteticieni licențiați și studenți din toată țara.Sperăm ca împreună cu colegii noștri din țară să avem un impact pozitiv și să reușim să obținem rezultatele scontate.

Discuțiile purtate pe marginea proiectului legislativ inițiat de D-l deputat dr. Florin Buicu, susținut de un număr semnificativ de politicieni din Parlament, au evidențiat interesul tuturor participanților de a susține demersurile demarate pentru reglementarea profesiei de dietetician. Implicarea prin sfaturi și eforturi de identificare a celor mai oportune soluții care să faciliteze și să grăbească finalizarea favorabilă a întregului proces, venite din partea distinșilor invitați, au reprezentat o mare încurajare pentru noi dieteticienii.
Eforturile depuse de către membrii ARoND, de-a lungul perioadei de la înființarea Asociației și până în prezent, prin depunerea în repetate rânduri de Memorii către Ministerul Sănătății, contribuția la creionarea modelului legislativ, menținerea legăturii permanente cu EFAD, Academia de Nutriție și Dietetică USA, profesori de dietetică din țări cu experiență bogată în specializarea noastră (Israel, SUA, Franța, Marea Britanie, Australia, Canada), organizarea de evenimente care au reunit un număr mare de dieteticieni din România, justifică nominalizarea celor mai implicați colegi: Ioan Popșor, Andreea Galdea, Liliana Cândea, Victoria Rus, Maria Varga, membrii Clubului Studențesc de Dietetică și Nutriție Tg. Mureș.
Întreagă această activitate ARoND, amintită aici doar sumar, a beneficiat deplin de susținerea Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș, prin sprijinul deosebit de valoros atât din punct de vedere profesional dar și uman, venit din partea d-nei Conf. dr. Monica Tarcea și a d-lui dr. Nicolae Dan, alături de susținerea d-lui Rector al UMF Tîrgu-Mureș Prof. dr. Leonard Azamfirei.


Florina Daniela Ruța
Președinte ARoND

                   intalnire turda